• CrazyKen.CN 经典之站 经典与永恒的收藏站!

  Google
   
  当前位置:美丽·生活首页 >> 中华成语典故 >> 成语典故—不食周粟 以暴易暴

  成语典故—不食周粟 以暴易暴

  2008-06-04 18:35:41  作者:    已阅读:577次  文字大小:  

  [不食周粟]
      殷朝末年,孤竹国国君有两个儿子,一名伯夷,一名叔齐。国君在位时,有意立叔齐继承王位。国君死后,叔齐和伯夷互相推让,都不愿自立为君,最后两人都弃位逃往周地。当他们到达时,文王已死,周武王继位,开始伐纣。伯夷叔齐听到这个消息后,拦住周武王的马头进行劝谏,认为伐纣是不仁不孝。后来武王灭殷,天下归顺周朝。“而伯夷叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。”
  [以暴易暴]
      伯夷叔齐隐居在首阳山,饿得快死时,唱了一支歌,歌词中有“以暴易暴兮”的句子。

  [出典]
      《史记 伯夷列传》:伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:“父命也。”遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,盍往归焉,及至,西伯卒,武王载木主,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏曰:“父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”左右欲兵之。太公曰:“此义人也。”扶而去之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采其薇而食之。及饿且死,作歌。其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”遂饿死于首阳山。


 • 蜀ICP备07505178号 
   
  经典之站QQ | 经典博客 | 有一个网站